§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2022

Liczba stron: 1

Informacja o prawie wglądu do akt przed wydaniem decyzji

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

PAKIET: Marzec 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkach w okresie marzec-maj 2022 r.