§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2022

Liczba stron: 2

Wniosek nauczyciela stażysty o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 9b ust. 2 oraz 9d ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

PAKIET: Marzec 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkach w okresie marzec-maj 2022 r.