§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 1

Informacja o rozpoczęciu okresu przygotowania do zawodu nauczyciela

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 9 a ust. 2 oraz 9 c,a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

Nie później niż do 1 września

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Polecenie pracy zdalnej

PAKIET: Marzec 2023

Kodeks pracy po zmianach, Karta Nauczyciela 2023, nowe wymagania w konkursie na dyrektora szkoły. Rekrutacja, organizacja pracy, bieżące funkcjonowanie placówki.