§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 12.04.2023

Liczba stron: 3

Porozumienie z pracownikiem o wykonywaniu pracy zdalnej (gdy funkcjonuje regulamin pracy zdalnej)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Polecenie pracy zdalnej

PAKIET: Marzec 2023

Kodeks pracy po zmianach, Karta Nauczyciela 2023, nowe wymagania w konkursie na dyrektora szkoły. Rekrutacja, organizacja pracy, bieżące funkcjonowanie placówki.