§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2022

Liczba stron: 1

Informacja o wyrażeniu zgody na skrócenie okresu przygotowania do zawodu

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 9ca ust. 4 pkt 1/2* ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

Jak często należy aktualizować ten dokument

1 września

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron