§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2022

Liczba stron: 2

Wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie skróconego okresu przygotowania do zawodu

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 9ca ust. 4 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

1 września

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron