§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2023

Liczba stron: 2

Karta oceny przeprowadzonych przez nauczyciela zajęć

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 9fa ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron