§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2023

Liczba stron: 2

Wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 9fa ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984)

Jak często należy aktualizować ten dokument

do 30 czerwca 2023 r.

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron