§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 3

Karta wycieczki lub imprezy

Podstawa prawna (przygotowania) dokumentu

Rozrządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron