§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 1

Zgody przedstawicieli ustawowych uczniów niepełnoletnich na udział w wycieczce

Podstawa prawna (przygotowania) dokumentu

§ 8 rozrządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1055)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron