§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.08.2022

Liczba stron: 1

Odwołanie od oceny okresowej

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron