§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.08.2022

Liczba stron: 6

Regulamin okresowej oceny pracowników

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - art. 27 ust. 3, art. 24, art. 25 ust. 1 (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron