§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2022

Liczba stron: 3

Opinia Rady Pedagogicznej do oceny pracy dyrektora

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 6a ust. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Prawo wewnątrzszkolne

PAKIET: Marzec 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkach w okresie marzec-maj 2022 r.