§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 8

Plan pracy szkoły podstawowej

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024, 2. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2023/2024, 3. Wnioski sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2022/2023.

Jak często należy aktualizować ten dokument

Nie później niż do 15 września

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Plan pracy. Program wychowawczo-profilaktyczny

PAKIET: Wrzesień 2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Nadzór i organizacja pracy placówki. Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.