§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 1

Uchwała Rady Rodziców dotycząca programu wychowawczo-profilaktycznego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

Nie później niż do 30 września

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Plan pracy. Program wychowawczo-profilaktyczny

PAKIET: Wrzesień 2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Nadzór i organizacja pracy placówki. Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.