§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 2

Procedury nadzoru pedagogicznego – zadania dyrektora szkoły

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Organizacja roku szkolnego - arkusz organizacji

PAKIET: Wrzesień 2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Nadzór i organizacja pracy placówki. Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.