§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 1

Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie aneksu arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 17 ust. 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Organizacja roku szkolnego - arkusz organizacji

PAKIET: Wrzesień 2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Nadzór i organizacja pracy placówki. Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.