§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 2

Protokół przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego

Podstawa prawna (przygotowania) dokumentu

Art. 44k ust. 1-3 ustawy z 7 września o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1915) § 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

PAKIET: Styczeń 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkach w okresie styczeń – marzec 2022 r.