§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 1

Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej

Podstawa prawna (przygotowania) dokumentu

Art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

Jak często należy aktualizować ten dokument

Koniec I półrocza

Co musisz zrobić?

​Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

PAKIET: Styczeń 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkach w okresie styczeń – marzec 2022 r.