§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 3

Protokół przeprowadzonego egzaminu poprawkowego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 16 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

Nie później niż do 31 sierpnia

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

PAKIET: Wrzesień 2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Nadzór i organizacja pracy placówki. Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.