§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 4

Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikowania uczniów zdających egzamin poprawkowy

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 70 ust. 1 pkt 2 ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) oraz art. 44m ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.), w związku z § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. poz. 1120)

Jak często należy aktualizować ten dokument

Nie później niż do 31 sierpnia

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

PAKIET: Wrzesień 2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Nadzór i organizacja pracy placówki. Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.