§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2022

Liczba stron: 1

Przekazanie organizacji związkowej projektu arkusza organizacji

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 110 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), § 17 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502)

Jak często należy aktualizować ten dokument

nie później niż do dnia 1 kwietnia danego roku

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Organizacja roku szkolnego

PAKIET: Marzec 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkach w okresie marzec-maj 2022 r.