§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 3

Regulamin określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w warsztacie, laboratorium i pracowni

Podstawa prawna (przygotowania) dokumentu

§ 25 i § 26 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1604).

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron