§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 1

Rejestr wypadków uczniów

Podstawa prawna (przygotowania) dokumentu

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron