§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 1

Rezygnacja z udziału w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie – uczeń niepełnoletni

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 4 rozporządzenia MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 395 ze zm.).

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron