§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 13

Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego – szkoła ponadpodstawowa

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego – szkoła ponadpodstawowa

Jak często należy aktualizować ten dokument

Nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron