§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 11

Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego – szkoła podstawowa

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 69 ust. 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

Nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron