§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 2

Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 70 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron