§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 1

Wniosek ciężarnej uczennicy o udzielenie pomocy w kontynuowaniu nauki

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 2 ust. 3 Ustawa z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. z 1993 r. nr 17 poz. 78 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron