§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 02.06.2023

Liczba stron: 2

Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie skrócenia albo przedłużenia okresu nauki ucznia w oddziale przygotowawczym

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 16 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1283 ze zm.)w zw. z art. 165 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Edukacja w oddziale przygotowawczym

PAKIET: Maj 2023

Podsumowanie i zakończenie roku szkolnego, regulamin pracy i inne dokumenty po nowelizacji Karty Nauczyciela, awans zawodowy po zmianach.