§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 02.06.2023

Liczba stron: 4

Zaświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 6b ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21marca 2022r. wsprawie organizacji kształcenia, wychowania iopieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. poz.645 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Edukacja w oddziale przygotowawczym

PAKIET: Maj 2023

Podsumowanie i zakończenie roku szkolnego, regulamin pracy i inne dokumenty po nowelizacji Karty Nauczyciela, awans zawodowy po zmianach.