§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2022

Liczba stron: 2

Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, którzy przystąpili do egzaminów poprawkowych

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016 r. -Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) ze zm.) oraz art. 44m ust. 6 ustawy z 07.09.1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron