§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2022

Liczba stron: 7

Wniosek o przyjęcie do klasy I dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 133 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Rekrutacja do szkoły podstawowej

PAKIET: Marzec 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkach w okresie marzec-maj 2022 r.