§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2022

Liczba stron: 5

Zgłoszenie do klasy I dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Rekrutacja do szkoły podstawowej

PAKIET: Marzec 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkach w okresie marzec-maj 2022 r.