§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 23.11.2022

Liczba stron: 2

Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego w przypadku rezygnacji przez pracownicę z pozostałej części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni tego urlopu

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Urlopy związane z narodzinami lub wychowywaniem dziecka

PAKIET: Listopad 2022

Rozwój zawodowy nauczycieli, ocena pracy, procedury i regulaminy w sytuacjach trudnych i kryzysowych.