§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 23.11.2022

Liczba stron: 1

Wniosek w sprawie rezygnacji przez pracownicę legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni tego urlopu

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Urlopy związane z narodzinami lub wychowywaniem dziecka

PAKIET: Listopad 2022

Rozwój zawodowy nauczycieli, ocena pracy, procedury i regulaminy w sytuacjach trudnych i kryzysowych.