§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2022

Liczba stron: 1

Zarządzenie dyrektora o powierzeniu funkcji wicedyrektora

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

64 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

Nie później niż do 1 września

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron