§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2022

Liczba stron: 1

Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia programu wychowawczo-profilaktycznego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 68 ust. 1 w związku z art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

Nie później niż do 30 września

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron