§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 1

Zarządzenie Dyrektora w sprawie określenia ekwiwalentu oraz zakupu odzieży i obuwia ochronnego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 2377 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465)

Jak często należy aktualizować ten dokument

Do 31 sierpnia

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron