§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 2

Zarządzenie Dyrektora w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1211)

Jak często należy aktualizować ten dokument

Nie później niż do 30 września

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron