§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 23.11.2022

Liczba stron: 1

Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia zespołu oceniającego

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Ocena pracy nauczyciela - nowe przepisy

PAKIET: Listopad 2022

Rozwój zawodowy nauczycieli, ocena pracy, procedury i regulaminy w sytuacjach trudnych i kryzysowych.