§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 35

Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2023 roku

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1672)

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Obowiązki dyrektora

PAKIET: Wrzesień 2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Nadzór i organizacja pracy placówki. Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.