§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 22.01.2024

Liczba stron: 3

Decyzja dyrektora w sprawie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 158 ust. 9 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz Art. 138 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Rekrutacja do szkoły podstawowej

PAKIET: Marzec 2023

Kodeks pracy po zmianach, Karta Nauczyciela 2023, nowe wymagania w konkursie na dyrektora szkoły. Rekrutacja, organizacja pracy, bieżące funkcjonowanie placówki.