§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 06.04.2023

Liczba stron: 5

Postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 119 § 1 i 122 § 1 w związku z Art. 3 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1427 ze zm.) oraz art. 40 ust 1, pkt 2 i Art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Rekrutacja do szkoły podstawowej

PAKIET: Marzec 2023

Kodeks pracy po zmianach, Karta Nauczyciela 2023, nowe wymagania w konkursie na dyrektora szkoły. Rekrutacja, organizacja pracy, bieżące funkcjonowanie placówki.