§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 22.01.2024

Liczba stron: 3

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 26 § 1 oraz Art. 5 i Art. 20 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.), w związku z Art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Rekrutacja do szkoły podstawowej

PAKIET: Marzec 2023

Kodeks pracy po zmianach, Karta Nauczyciela 2023, nowe wymagania w konkursie na dyrektora szkoły. Rekrutacja, organizacja pracy, bieżące funkcjonowanie placówki.