§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2023

Liczba stron: 4

Karta oceny pracy nauczyciela przedszkola/szkoły

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art.. 6a ust. 1da ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron