§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2023

Liczba stron: 3

Wniosek o ponowne przeprowadzenie zajęć w obecności komisji

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 9fa ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron