§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2023

Liczba stron: 2

Karta oceny przeprowadzonych przez nauczyciela zajęć w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 6a ust. 1da ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron