Ostatnia aktualizacja: 12.04.2023

Liczba stron: 2

Pismo do związków zawodowych o zamiarze rozwiązania umowy o pracę na czas określony (dotyczy nauczyciela)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Umowy po zmianach w Kodeksie pracy

PAKIET: Marzec 2023

Kodeks pracy po zmianach, Karta Nauczyciela 2023, nowe wymagania w konkursie na dyrektora szkoły. Rekrutacja, organizacja pracy, bieżące funkcjonowanie placówki.