§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

Liczba stron: 24

Program wychowawczo-profilaktyczny

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

Nie później niż do 30 września

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Umowy po zmianach w Kodeksie pracy

PAKIET: Marzec 2023

Kodeks pracy po zmianach, Karta Nauczyciela 2023, nowe wymagania w konkursie na dyrektora szkoły. Rekrutacja, organizacja pracy, bieżące funkcjonowanie placówki.